Γαμος | The Funky Crafts

Archive of ‘Γαμος’ category

Προσκλητήριο γάμου Λέιλα – Γιάννη

Η Λέιλα και ο Γιάννης ήρθαν σε μας για ένα ιδιαίτερο και μοντέρνο προσκλητήριο, το οποίο θα αντιπροσώπευε τους ίδιους, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά τους!

Καταλήξαμε στο παρακάτω!! Σχεδιασμός με Νικόλα Καράμπελα!

leila-giannis-finalinvitationdetail (2)detail